رضایت پدر و مادر

جوانی که برای آرام کردن اوضاع خانه که پدر و مادر با هم دعوا داشتند و برای اینکه رضایت مادر را جلب کند، مانع از ورود پدر به خانه میشود که همین امر موجب دل شکستگی پدرش شد. هفته بعد که از امتحانات دانشگاه از اصفهان به شیراز برمیگشت؛ که در کنار راننده نشست تا… در حین تصادفی که از دماغ کسی خونی نریخت؛ فقط این پسر هر دو پایش قطع شد که تا رسیدن به بیمارستان، بر اثر خونریزی از دنیا میرود. یک بی احترامی باعث تغییر سرنوشت انسان می شود. در زندگی رعایت نکته‌های ریز اهمیت دارد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فقط احکام را عنوان ننمودند. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. احترام به بزرگتر و پدر و مادر و استاد واجب است. جوانی سنگ داغی (سنگ نان سنگک) را در گردن پیرمرد یهودی انداخت که باعث شد او را نفرین کند: الهی بمیری! جوان دچار دل درد شد و رو به موت؛ که تنها یکی از دوستانش متوجه قضیه شد. از پیرمرد یهودی درخواست کرد که از گناه پسر بگذرد.: میخواهم چنین کاری کنم لیکن آن حالت دل شکستگی که در هنگام نفرین داشتم اکنون ندارم.