بی احترامی به پدر و مادر و استاد موجب کوتاه شدن عمر می شود

آنچه که (راجع به پدر و مادر) عنوان شد فقط مختص به پدر و مادر نیست، بزرگترها را نیز باید احترام نمود. احترام به بزرگتر از آموزه های دینی است که مختص شیعه است. حدیث نبوی: و قّروا کبارکم و ارحموا صغارکم. توقیه: با وقار برخورد نمودن… با متانت برخورد کردن. سر کلاس در صحبتهایی که گفته میشود، هنگام بحث و گفتگو باید با تواضع و از موضع پایین دست برخورد نمودن. خوبست با علمای شیعه نیز آشنا شویم. در یکی از جلسات درس آیت ا… حایری، مؤسس حوزه علمیه قم، یکی از طلاب با حالت درشتی با آیت ا… حایری برخورد نمود. ایشان هیچ عکس العملی نشان ندادند. پس از درس، آیت ا… گلپایگانی که از مراجع هستند، عرض کردند: اشکال مطرح شده وارد بود، چرا بی پاسخ گذاشتید؟: تغییر در کلام ایشان ارزش سؤال را از بین برد!! میرزای قمی از علمای دوره قاجار، دو شاگرد داشته که برادر بودند. یکی با درشتی و تند به صحبتهای استاد ایراد میگرفت؛ که عمر کوتاهی داشت و از دنیا رفت؛ برادر کوچکتر بر سر مزار برادرش این را گفت: گفتم با میرزا درست صحبت کن و با احترام برخورد کن. بی احترامی به پدر و مادر و استاد موجب کوتاه شدن عمر می شود.