ذکر علی بن ابیطالب علیه السلام

در مجلسی نشسته بودیم و دوستی میگفت که: استاد بزرگوار ما می فرمودند: وقتی در مجلسی جمع هستید، سعی کنید در حواشی افراد همان جلسه صحبت کنید و البته حتماً ذکر علی بن ابیطالب علیه السلام را به گفتار خود اضافه نمایید که با آن ذکر مجلس شما زینت بگیرد به جای آنکه با گفتار از افراد دیگر مجلس معصیت شود. البته بعضی ها با هم این قرار را گذاشته بودند که اگر در میان آنها کسی شروع به سخن در مورد دیگران می کرد، افراد دیگر برای اینکه هم از گفتار ایشان جلوگیری شود و هم رعایت ادب گردد، افراد مدام میگفتند: آقا صلوات بفرست. و خلاصه این عمل را آنقدر تکرار میکردند که فرد خود سکوت کند.