حقیقت ناسزاگویی

در خبری دیگر آمده است که «یهودیان» توطئه کردند تا نسبت به پیامبر اسلام ناسزا بگویند، یکی یکی بر حضرت وارد می شدند. و او را به عنوان سلام چنین می گفتند: «السّام علیکم»یعنی مرگ بر شما باد. حضرت با متانت، در پاسخ آنها تنها می گفتند «علیکم.»«عایشه» از این گستاخی یهودیان سخت برآشفت و آنان را به باد دشنام گرفت و گفت: «مرگ بر شما باد ای فرزندان خوک و میمون». ولی، رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) «عایشه» را از این: امر بازداشت و فرمودند:«اگر حقیقت ناسزاگویی مُجسّم شود، زشت ترین صورتها را دارد»1-سوره ی نساء، آیات 40-3.2-سوره ی نساء، آیه 34. 3-نهج البلاغه، ترجمه ی فیض الاسلام، ص 659، خطبه ی 197