بِلال

پیامبر (ص) هنگام نماز با مسلمانان در مسجد بودند و منتظر بودند بلال بیاید و اذان گوید. همه در انتظار

بیشتر بخوانید

مسلمان شدن نصرانی

از زکریا بن ابراهیم نقل شده که گفت: من نصرانی بودم و مسلمان شدم. پس از آن به عنوان حج

بیشتر بخوانید

نماز عید

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام نماز عید همه‌ی مردم، از زن و مرد، کوچک و بزرگ منتظر

بیشتر بخوانید

آموزگار زندانی

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام آموزگار زندانی در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ

بیشتر بخوانید

بزرگواری

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام بزرگواری روزی شخصیت محبوبی را به زندان انداختند. زندان‌بان از اینکه مجبور

بیشتر بخوانید