سنگ لحد

ناصرالدین شاه خبر دادند که ستونهای گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام نشست کرده و باید سریعاً تعمیرات اساسی

بیشتر بخوانید