بی احترامی به پدر و مادر و استاد موجب کوتاه شدن عمر می شود

آنچه که (راجع به پدر و مادر) عنوان شد فقط مختص به پدر و مادر نیست، بزرگترها را نیز باید

بیشتر بخوانید

شکر

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام شکر خدا را شکر که مرا آفرید. خدا را شکر که مرا

بیشتر بخوانید