همنشینی

امام باقرعلیه السلام از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می فرمایند: همنشینی با افراد شرور (صاحبان صفات بد) بدگمانی به

بیشتر بخوانید