تواضع

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام تواضع خیلی خسته بود. کار روزانه و فکر و خیال زیاد به

بیشتر بخوانید

آداب معاشرت

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام آداب معاشرت ﻣﻬﺪى و رﺿﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ

بیشتر بخوانید

نماز عید

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام نماز عید همه‌ی مردم، از زن و مرد، کوچک و بزرگ منتظر

بیشتر بخوانید

خرج راه

خانه دبستان سیره عملی اهل بیت علیهم السلام خرج راه یسع بن حمزه، یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام

بیشتر بخوانید