قرآن

نکات آموزشی کلّی در روش تدریس

 1. لغات جدید به صورت پرسش و پاسخ پرسیده شود.
 2. آیاتِ قرآنِ جدید، بعد از بررسی لغات، توسط بچّه­ها و معلّم خوانده و ترجمه شود.
 3. آیات درس، توسط خود بچّه ها تصحیح و امتیاز داده شود.
 4. در بخش تمرین­ها دقّت شود که :
  • ترجمه­ی فارسی به عربی گفته شود نه آیات درست کردن.
  • کلیه آیات داخل تمرین­ها توسط بچّه­ها ترجمه شود.
  • امتیاز هر تمرین (چه در کلاس حل شده و چه در منزل) توسط خود بچّه­ها ثبت شود.
  • در قسمتِ پایانی هر درس، شماره­ی صفحه و آیه­ی مورد نظر هم در پاسخگویی تشریحی نوشته شود.
 5. در هر درس یک نکته قرآنی یا عقیدتی یا اخلاقی و… بیان می شود که مربّی باید آن قسمت را به کمک بچّه­ها با توضیح کامل بگوید و بچّه­ها بنویسند.
 6. سرعت تدریس بستگی به سطح کلاس و برآورد مربّی دارد ولی بطور کلّی برای جلد دوم به بعد تعداد جلسات بیشتری باید در نظر گرفته شود.

آموزش مفاهیم قرآن جلد 1

آموزش مفاهیم قرآن جلد 2

آموزش مفاهیم قرآن جلد 3

آموزش مفاهیم قرآن جلد 4