شدّت خشم

قال الامام امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

شِدَّهُ الغََضَبِ تُغَیِّرُالمَنطِق وَ تَقطَع مادَّهُ الحُجَّهِ وَ تُفَرِّقُ الفَهمَ

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند:

شدّت خشم، نحوه سخن گفتن را تغییر می دهد و ریشه برهان و دلیل را قطع می کند و فهم را از هم می گسلد. بحار ج 71 ص 428