درس 1

صفحه موردتوضیح
1510 تذکّر داده شود که در ترجمه نمی­توان کلمه یا حرفی را اضافه یا کم کرد . نمی­توان گفت خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است بلکه باید گفت «الله تعالی بسیار آمرزنده­ی مهربان است». یعنی در عین حالی که بسیار آمرزنده است مهربان هم هست . این نکته در صفحه ی 19 تمرین 14 نیز دقّت شود
163 در ترجمه ی لغت «الله» دقّت شود که اسم خاص است و با مثال زدن از اسامی بچّه­ ها که ترجمه ی آن­ها در زبان عربی یا انگلیسی تغییر نمی­کند ، باید بگوییم «الله» هم در ترجمه تغییر نمی­کند و ترجمه­ی دقیق آن خودش می­باشد نه «خدا» . رویکرد کتاب در این مورد اشتباه است و مربّی باید آن را تصحیح کند.
172
و
3

در ترجمه ی کلمات «ی» و «کم» دقّت شود. برای تقویت مهارت بچّه ­ها چند اسم به اوّل آن­ها اضافه شود و ترجمه آن­ها از بچّه ها پرسیده شود. مثل (کتابی) ، (کتابکم) و …
176 لغت «اِله» به معنای «خدا» نیست بلکه به معنای «معبود» می­باشد.
2016 تا 20 همه­ ی آیات ترجمه شود و با ترجمه ­ی تمرین ابتدایی مقایسه شود.
21تمرین گروه 3 اگر نام سوره و شماره ی آیه ی جواب نوشته شود خیلی خوب است.
21تمرین گروه 4 اشاره به دعای جوشن کبیر شود.