گام دوم

بحث احکام

 • تذکرات به بچه های بالغ در مورد
 • مبطلات روزه
 • غسل قبل از اذان صبح در صورت لزوم
 • نماز اول وقت

در باب قرآن

 • قرار قرآن جمعی در ساعت کلاس مکتب
 • حفظ سوره های کوچک
 • جزئ خوانی برای بزرگترها
 • نکات زیبا در فصاحت قرآن
 • گیاهان در قرآن
 • حیوانات در قرآن
 • داستانها در قرآن
 • مسابقات قرآنی و جوائز
  و…

در باب دعا ها

 • خواندن دعا برای سلامتی حضرت قبل افطار
 • خواندن جمعی یک دعای کوتاه در هر شب ماه مبارک با تمام کلاس
 • حفظ یک دعا و جایزه
 • تواندن نماز کوتاه هر شب ماه و دعای کوتاه آن هر شب که شد
 • اعمال شبهای احیا جدا میباشد

در باب کمک کردن

 • کمک در تهیه افطار
 • کمک در سفره افطار
 • کمک به دیگران و افطار دادن به آنها
 • جمع کردن تبرعات جهت خانواده های فقیر
 • نانوایی و کمک جهت نان مجانی

در باب درس و مسابقه

 • کمک مربیان جهت سوالات درسی
 • رفع اشکال درسی با توجه به نزدیکی امتحانات
 • مسابقه دل نوشته ها
 • مسابقه خاطرات ماه مبارک
 • خواندن صوتی کتاب های منتخب بصورت تکه تکه توسط تمامی کلاس
  و دادن جائزه
  مسابقات هوش و جائزه