کوکب هدایت

کتاب «کوکب هدایت» یا «پرتویی از فضائل امیر المؤمنین در قرآن و احادیث به روایت اهل سنت»، توسط محمود جوهری تألیف شده است.موضوع محوری کتاب امیر مؤمنان حضرت علی (ع) و ذکر مناقب اوست .مؤلف سعی کرده است تا با نشان دادن فضایل علی (ع) ، خواننده را بیشتر با خصلت های نیک آن حضرت آشنا کند و در این راه از دو بخش در کتاب خود بهره برده است. یکی استناد به آیاتی از قرآن و دیگری آوردن احادیث نبوی . در هر بخش هم ۱۴ ویژگی از ویژگی های حضرت علی (ع) را در خلال آیات و احادیث آورده است. ماجرای لیله المبیت و خوابیدن در بستر پیامبر(ص)، کامل شدن دین امت پیامبر به واسطه انتخاب علی(ع) به جانشینی و گفته های پیامبر(ص) در مورد حضرت علی(ع) از جمله مطالبی است که در کتاب آمده است. اهمیت این کتاب در این است که احادیثی که ذکر شده همه برگرفته و نقل شده از منابع مهم و معتبر اهل سنت است تا شک و شبهه ای در حقانیت مولا علی(ع) باقی نگذارد. و نویسنده با این کار حجت را بر مخالفان حضرتش تمام کرده است. کوکب هدایت همان طور که از اسم آن بر می آید ستاره ای است درخشان که نور هدایت مولای متقیان را متجلی می سازد و هر خواننده ای از خواندن آن لذت خواهد برد. مطالعه این کتاب را سایت کتب پیشنهاد می کند.