کلام و سرگرمی _ قرآن

هدف:

آموزش ترجمه برخی کلمات و جملات عربی با استفاده از آیات و روایات.


روش:

استفاده از لوگو برای آموزش قواعد و همچنین کارت های بازی در انواع مختلف و استفاده از تمارین زیاد. ساختار درسی مشابه روش کلیدهای فهم زبان قرآن می باشد.


ملزومات آموزشی:

  1. تخته وایت برد               
  2. برگه های تمرین
  3. لوگوهای آموزش کلید
  4. کارت های بازی

منابع مطالعاتی:            

  • سری کتابهای کلیدهای فهم زبان قرآن

توضیح اجزاء درس:

هر درس شامل 3 الی 4 قسمت با نام های بوستان، گلستان، گردش و طرح می باشد.

  • بوستان = کلمات جدید هر درس به همراه معانی آنها.
  • گلستان = تعدادی آیات و روایات جهت تمرین ترجمه جملات به کمک مربی.
  • گردش = تمرین های متنوع در مورد موضوع هر درس.
  • طرح = ارائه برخی قوائد ساده صرف  

درس ها