کلام و سرگرمی – درس دهم

الف – بازی یک به چهار

 • لغات فارسی و عربی در سایز 8/1 A4 و جملات در سایز 2/1 A4 طولی می باشد.
 • کل لغات مربوط به دروس 1 تا 10 آورده می شود.
 • نوشته های فارسی به یک رنگ و نوشته های عربی به رنگ دیگر خواهد بود (برای تفکیک عربی و فارسی و عمل جداسازی)
 • بازی بین دو گروه انجام خواهد شد و مربی به عنوان داور انجام وظیفه خواهد کرد. مربی 2 کلمه عربی نشان میدهد و هر گروه هم 4 ترجمه برای سوال خود می چینند و هم جواب درست سوال گروه مقابل را حدس می زند.
 • نحوه امتیاز دادن: هر جواب صحیح برای هر گروه یک امتیاز خواهد داشت (جواب درست را در بین 4 گزینه چیدن یک امتیاز و جواب دادن به سوال هم یک امتیاز خواهد داشت.
 • تعداد فارسی باید 3 برابر عربی ها باشد.
 • حداقل 20 کلمه فارسی به هر گروه داده خواهد شد
 • 4 دسته 20 عددی کارت مشخص می شود
 • نمونه کارت های بازی:

تذکر : در بازی (الف) در قسمت جمله ها 2 سری از 3 سری انتخاب خواهد شد (هر سری شامل 10 کارت و یک نوع پشت خواهد بود.)

ب – بازی جورچین (خانه به خانه)

 • از کارتهای بازی (الف) استفاده خواهد شد و تعداد کارتها برای هر یک سری 20 عدد کارت خواهد بود (10 لغت + 10 معنی)
 • هر 20 کارت مورد نظر باید پشت آن طرح یکسان داشته باشد.
 • نحوه امتیاز دادن:           
  • به تعداد کارتهای صحیح امتیاز مثبت داده خواهد شد
  • اولویت در امتیاز دادن با تعداد کارتهای غلط است. هر کس کمتر داشته باشد برنده است.
  • در مرحله بعد اگر غلط نداشتند یا مساوی بودند تعداد کارتهای درست هرکس بیشتر باشد برنده است.