کرامات الحسینیه

  • این مجموعه مشتمل بر روضه‌ها، اشعار، حکایات و روایاتی است در بیان معجزات امام حسین (ع) پس از شهادت.