کتاب سیری در سیره نبوی

کتاب حاضر با هدف آشنایی جوانان با رفتار و عملکرد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وبا استناد به منابع اصیل و قرآن کریم و احادیث و حوادث تاریخی در 12 فصل سامان یافته است. نویسنده این کتاب به زبانی ساده و روان و به صورت گزینشی مهمترین حوادث زندگی پیامبر ( (صلی الله علیه و آله) ) و سال های بعثت، هجرت، و سختی­ها و رنج­های پیامبر و رفتارهای نیکوی پیامبر را در ابعاد و عرصه ­های گوناگون زندگی ترسیم و تصویر نموده است.