ولایت حیدر کرار

کتاب حاضر، دفتر سوم از مجموعه «افق‌های تیره تاریخ» است که در آن خواننده با مهاجران و انصار، شخصیت سرگذشت برخی از آن‌ها آشنا می‌شود. گروه‌بندی جرعه نوشان زلال غدیر، ستایش صحابه صالح، جایگاه سرنوشت‌ساز مهاجران و انصار، صحابه سرافزار، حواریان امت اسلام، نام‌آوران عرصه امامت و ولایت، مأموریت مهم علی (ع)، جواز عبور از صراط و ورود به بهشت، سبب بعثت پیامبران، علی هادی امت، جنون و دیوانگی منکر علی، مقام نورانی اهل‌بیت، سرانجام شوم اصحاب بدعت‌گذار برخی از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند.