وضو – نیت و شستن صورت

برای وضو گرفتن ابتدا نیت می کنیم، و همین قدر که بذانیم برای رضای خدا و کسب طهارت و پاکی مشغول وضو گرفتن هستیم کافی است، ولازم نیست نیت را با زبان باز گو کنیم، در مرحله شستن صورت تمام صورتمان را از بالای پیشانی، از جایی که موی سر روییده است تا چانه می شوییم، و عرض صورت نیز به اندازه فاصله دو انگشت شصت و میانی دست شسته می شود البته برای شستن در افرادی که موی سرشان ریخته و یا کسانی که دستشان کوچک تر یا بزرگتر حد معمول است باید به حالت عادی و معمولی افراد دیگر توجه کرد، نکته دیگر اینکه افرادی که ریششان پر پشت باشد همین قدر که ظاهر ریش هایشان را بشویند کافی است ولازم نیست آب را به پوست صورت برسانند، همچنین لازم نیست داخل چشم و بینی را بشوییم و مطلب آخراینکه شستن صورت باید از بالا به پایین باشد و اگر از پایین به بالا انجام شود وضو صحیح نیست.

دانلود فایل درس