وضو – مسح سر و پا

پس از آنکه دست چپ و راست را شستیم با باقیمانده آب وضو که در دست قرار دارد قسمت جلوی سر را مسح می کنیم، لازم نیست آب را به پوست سر برسانیم و مسح موی سر کافی است اما اگر موها بلند باشد یا به علت چربی یا رنگ آب به آنها نرسد باید ریشه مو یا پوست سر مسح شود، افراد بی مو هم محدوده مسح افراد معمولی را در نظر می گیرند، مسح سر به هر مقدار که باشد کافی است ولی مستحب است به اندازه عرض سه انگشت بسته و طول یک انگشت باشد . البته مسح سر نباید به رطوبت صورت وصل شود مرحله بعد مسح پای راست و سپس پای چپ می باشد.مسح از یکی از انگشتان پا شروع می شود و تا بر آمدگی روی پا ادامه می یابد، البته طبق فتوای برخی از مراجع معظم تقلید باید مسح را تا ابتدای ساق پا ادامه داد. عرض مسح پا به هر اندازه که باشد کافی است اما مستحب است تمام کف دست روی پا کشیده شود، مسح را می توان از هر کدام از انگشتان پا شروع کرد، همچنین لازم است دست بر خود پوست پا کشیده شود، و هر مانعی حتی مانند جوراب نازک هم بین آنها قرار نداشته باشد، هنگامی که سر یا پا را مسح می کنیم باید آن عضو ثابت باشند و اگر با حرکت آنها مسح انجام شود درست نیست، محل مسح باید خشک باشد و اگر مرطوب باشد باید آنجا را قبل از مسح خشک کنیم، در صورتی که دست برای مسح کردن خشک شده باشد نمی توانیم با آب خارج از وضو آن را  مرطوب کنیم بلکه با کشیدن دست بر اعضای دیگر وضو از تری آنها استفاده می کنیم.

دانلود فایل درس