نماز

نماز مهم­ترین واجب الهی است که ستون دین و نشانه ی مکتب اسلام، نور چشم پیامبر، اولین سوال در قیامت و کلید بهشت است.

برای آشنایی با مسائل و احکام نماز، ابتدا یادآور می ­شویم که نماز یا واجب است یا مستحب.

نمازهای واجب دو دسته­اند: برخی از آن­ها تکلیف روزانه می­باشند و در هر شبانه روز آن­ها را به جا می­آوریم که نمازهای یومیه نامیده می­شوند و برخی دیگر نمازهایی هستند که گاهی اوقات به سبب خاص واجب می­شوند. مثل نماز آیات، نماز میت، نماز طواف، نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است (البته قضای نماز مادر نیز طبق فتوای برخی از مراجع تقلید بر پسر بزرگتر واجب است) و نمازی که با نذر، اجاره و مانند این­ها واجب می شود.

مقدمات نماز

قبل از خواندن نماز باید چند چیز را رعایت کنیم:

اول- طهارت یعنی وضو، غسل یا تیمم

دوم- پاکی بدن و لباس از نجاسات

سوم- پوشش

چهارم- وقت

پنجم- قبله

ششم- مکان

دانلود فایل طرح درس