مفاهیم قرآن – جلد اول

جلد اول درس 1

صفحه مورد توضیح
16 3 در ترجمه ی لغت الله دقت شود که اسم خاص است و با مثال زدن از اسامی بچه ها که ترجمه ی آن­ها در زبان عربی یا انگلیسی تغییر نمی کند ، باید بگوییم الله هم در ترجمه تغییر نمی کند و ترجمه ی دقیق آن خودش می باشد نه خدا . که رویکرد کتاب در این مورد اشتباه است و مربی باید تصحیح کند
17 2و3 ترجمه ی کلمات ((ی و  کم)) دقت شود چند اسم به اول آن اضافه شود و ترجمه ی آن از بچه ها پرسیده شود مثل (کتابی و کتابکم)
17 6 لغت اله به معنای خدا نیست بلکه به معنای معبود می باشد
15 10 تذکر داده شود که در ترجمه نمی توان حرفی را اضافه یا کم کرد . و نمی توان گفت خداوند بسیارآمرزنده و مهربان باست بلکه باید گفت الله تعالی بسیار آمرزنده ی مهربان است. یعنی در عین حالی که بسیار آمرزنده است مهربان هم هست . این نکته در صفحه ی 19 تمرین 14 نیز دقت شود
20 16تا20 همه ی آیات ترجمه شود و با ترجمه ی ابتدا ی تمرین مقایسه شود
21 تمرین سوم شماره صفحه و آیه ی جواب نوشته شود بهتر است
21 تمرین چهارم اشاره به جوشن کبیر شود

جلد اول درس 2

صفحه مورد توضیح
25 7 در ترجمه ی کلمه ((کانَ)) دقت شود که معنای آن تنها (بود) نیست و معنای است یعنی تداوم از گذشته تا آینده هم می باشد و در مورد صفات خدا نوعاً اینگونه است
24 2 در ترجمه ی ولی دقت شود که معنای سرپرست و دوست کاملاً توضیح داده شود و ولی، صاحب اختیار نیز ترجمه شود
23 5 در ترجمه توضیح کامل داده شود که دوستی و سرپرستی خدا به چه معناست و در آینده خواهیم گفت که چه کسان دیگری این مقام را از طرف خداوند خواهند داشت

جلد اول درس 3

صفحه مورد توضیح
31 1و5 در نحوه­ی خواندن پیوسته (بدون وقف) آیات توضح داده شود
31 1 معنای الحمد و معنای دقیق (الـ) به معنای معرفه نیست بلکه منظور جنس حمد میباشد که همه ی سپاس برای خداست   می توانید این مثال را بزنید : اگر در تالار عروسی شما از خدمتکار به خاطر پذیرایی تشکر کنید ، آیا این غذا را او به شما داده است ؟ یا باید از صاحب مجلس که پول همه­­ی تالار را حساب کره تشکر کرد؟ یعنی تمام سپاس مخصوص صاحب آن است بلا تشبیه در اینجا نیز هم خداوند مالک همه ی سپاس ها است و ما به دستور خداوند از سایرین نیز تشکر می کنیم

جلد اول درس 4

صفحه مورد توضیح
41 3 در ترجمه ی انّما دقت شود معنای ((اینست و جز این نیست)) دقیق است و معنای حصر می دهد
39 7 تذکر داده شود که غَیب را فقط خدا می­داند و هر آنکسی که خداوند به او علم غیب را بدهد . مثال : شخص دیده بان در بالای کوه تمام جاده ی جلو را می­بیند و فقط او خبر دارد که چه کسی به سمت دره می رود و اگر با بی سیم خبر دهد تنها کسی که بی سیم دارد می تواند از غیبی که دیگران نمی دانند خبر دار شود
39 10 تذکر داده شود که همان ولی و سرپرست و صاحب اختیار که در صفحه ی 23 بود اینجا دارد کامل می شود که بعد از خدا ، پیامبرش نیز ولی است و…

جلد اول درس 5

صفحه مورد توضیح
49 1و2 این دو کلمه با هم در عربی متفاوت هستند که در ترجمه ی فارسی یکسان است و این را راجع به قدرت و فصاحت عربی می توان توضیح داد
47 5 اتفاقاً باید توضیح داده شود که (هو) معنا می شود به این صورت که بدرستیکه ی پروردگار تو (هم او) قوی عزیز است.
47 6 تذکر داده شود که منظور از حق معلوم در اموال یعنی صدقه ی جاریه که مستحب است و تذکر به خمس (جهاد مالی) جداگانه توضیح داده شود.
47 10 نکته اش اینست که پیامبر اسلام از طرف خدا برای تمامی انسان ها فرستاده شده است و این نکته توضیح داده شود که پیامبرِ یک قوم خاص نیست .

جلد اول درس 6

صفحه مورد توضیح
55 4و8 دقت شود که (لَـ) معنا دارد و آن هم تأکید مجدّد است . یعنی در زبان عربی تاکید دارم و بسیار هم زیاد است که (إنَّ) در ابتدای جمله و لَـ ، برای تاکید بیشتر گفته شده است.
55 9 تذکر داده شود که خلق آسمانها و زمین بزرگتر از خلقت انسان است . یعنی به میزان و بزرگی آسمانها و زمین و نیز دقت و نظم آنها تذکر داده شود که می توان اتفاقات صدها سال بعد را با دقت پیش بینی کرد

جلد اول درس 7

صفحه مورد توضیح
65 6 دقت شود با مثال زدن ترجمه ی آن روشن شود  (کتابها : کتابش)
63 2 دقت شود که هُم معنا دارد یعنی کافران همان ظالمان هستند
63 7 دقت شود لغت إن بعد از آن إلّا معنای نیست می دهد
63 10 بچه ها به قرآن رجوع داده شوند ، سوره ی شوری آیه ی 15و ترجمه ی کامل آیه خوانده شود و توضیح داده شود که مسئولیت اعمال در قیامت بعهده ی خود فرد است و نمی توان به دیگران
67 13 از نظر اخلاقی توضیح داده شود که مغفرۀ و اجرعظیم چیست ؟ و این لطف الهی که خداوند گناهان را بخشیده و تازه اجر بزرگ هم می دهد و تذکر بالایی

جلد اول درس 8

صفحه مورد توضیح
80 13 توضیح داده شود که نزد خداوند مراتب و درجاتی وجود دارد و در قیامت که پایینی ها درجات بالایی ها را نمی بینند تا عذاب و حسرت آنها آنها نشود
80 16 معنای فقیر واقعی و توضیح داده شود و اینکه همه ی انسان ها هر لحظه و آن محتاج به خداوند هستند بلا تشبیه مانند لامپ و نور…