مطهرات

نماز مهمترین واجب الهی است که ستون دین و نشانه مکتب اسلام، نور چشم پیامبر(ص)، اولین سؤال در قیامت و کلید بهشت است.

برای انجام این عبادت بزرگ لازم است با رویی نورانی و جسمی پاکیزه در پیشگاه خداوند متعال حاضر شویم. طهارت روحی با وضو، غسل یا تیمم ایجاد می شود  وبرای پاکیزگی جسمی و ظاهری لازم است نجاسات را از بدن و لباس خود پاک کنیم، بنابر این لازم است مطهرات یعنی چیزهایی که نجاسات را پاک می کنند به خوبی بشناسیم، برطرف شدن عین نجاست از بدن حیوانات برای پاک شدن آنها کافی است. کافر نجس است و فقط با مسلمان شدن پاک می شود، آفتاب می تواند زمین، ساختمان، درخت و اجزای ثابت آنها را باشرایطی پاک کند از جمله آنکه عین نجاست کاملا بر طرف شده باشد، محل نجس مرطوب باشد و فقط توسط نور مستقیم آفتاب خشک شود. اگر کف پا و ته کفش در اثر راه رفتن نجس شده باشد می توانیم پس از برطرف کردن عین نجاست پانزده قدم روی زمین پاک و خشک راه برویم تا پاک شود . آب مهمترین چیزی است که ما در زندگی روز مره به صورتهای مختلفی مثل نوشیدن، وضو گرفتن، و غسل کردن بدن و لباس و ظروف خود با آن ارتبات داریم بنابر این لازم است اقسام و احکام آن را به خوبی بشناسیم .

آب یا مطلق است یا مضاف آب مضاف به آبی گفته می شود که خالص نباشد یعنی مثل گلاب و آب میوه از چیزی گرفته شده باشد ویا مثل شربت  چیزی با آن مخلوط شده باشد به طوری که دیگر به آن آب نگویند. بنابراین مقدار معمولی املاح  و اضافات آب  آن را مضاف نمی کند . آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند، وضو و غسل با آن باطل است و اگر نجاستی هم به آن برسد تمامش نجس می شود .در غیر این موارد آب مطلق نامیده می شود، آب مطلق چند نوع است، اگر به اندازه منبعی باشد که طول، عرض و اتفاع آب آن هرکدام 3.5 وجب معمولی است به آن آب کر می گوییم .

ویژگی مهم آب کر این است که اگر عین نجاست مثل خون به آن برسد و رنگ، بو یا مزه آن را تغییر ندهد نجس نمی شود و می توان با آن اشیاء نجس را هم پاک کرد .

دانلود فایل درس