مسابقه و سرگرمی

محوطه مین‌گذاری شده

وسائل مورد نیاز: هر وسیله ای که بتوان در محوطه سازی استفاده کرد.

روش بازی: یک مسیر طولی را انتخاب کرده و در انتهای مسیر یک هدف قرار می‌دهیم. مسیر را با استفاده از وسائل مختلفی که داریم، مین‌گذاری کرده، چشمان بازیکن را می‌بندیم. بازیکن با راهنمایی هم‌گروهی خود سعی می‌کند موانع را رد کند و به گنج در انتهای مسیر برسد.

تعداد نفرات: حداقل دونفر

************************************************************

ذوب یخ

وسائل مورد نیاز: یخ

روش بازی: به بازیکنان مقدار مساوی یخ می‌دهیم. آنها باید به هر وسیله‌ای که می‌توانند یخ را آب کنند. کسی که زودتر توانست این کار را انجام دهد برنده است.

تعداد نفرات:حداقل دونفر

************************************************************

انتقال کلمه

وسائل مورد نیاز:

روش بازی: بچه ها پشت سر هم می‌نشینند. به نفر آخر که پشت همه نشسته است یک کلمه می‌گوییم. او با انگشت خود، پشت نفر جلویی می‌نویسد. به همین ترتیب نفرات بعدی کلمه را انتقال می‌دهند تا به نفر جلویی برسد او کلمه را بر زبان می‌آورد یا روی کاغذ می‌نویسد. کلمه باید حداکثر سه حرفی باشد.

بچه‌ها می‌توانند قبل از بازی رمزگذاری کنند و بین خود قواعدی را جهت انتقال کلمه قرارداد کنند. این بازی بسیار متکی به خلاقیت است.

تعداد نفرات: 2 تا 5 نفر

************************************************************

کلمه ممنوعه

وسائل مورد نیاز:

روش بازی: یک کلمه را انتخاب نموده و به مدت مثلاً دو ساعت استفاده از آن کلمه را در محیط خانواده یا کلاس ممنوع می‌کنیم.

هر کس آن کلمه را استفاده کرد یک امتیاز از او کم شده و به کسی که به او برای استفاده از آن تذکر داده یک امتیاز اضافه می‌شود.

برای سخت‌تر شدن بازی می‌توان چند کلمه را ممنوع اعلام کرد.

تعداد نفرات :حداقل دونفر

************************************************************

اوریگامی

************************************************************

لیوان‌های درهم

وسائل مورد نیاز: لیوان یک بار مصرف کاغذی، کاغذ

توضیح بازی: لیوان‌هامانند تصویر روی هم چیده شده طوری که بین لیوان‌ها یک ورق کاغذ قرار داشته باشد. ورق کاغذ را طوری می‌کشیم که لیوان بالایی روی لیوان پایینی بیفتد. هرچقدر با لیوان بیشتری این کار انجام شود رکورد بهتری برای بازیکن ثبت می‌شود. نوع بازی: فردی، گروهی