متن کارت دعوت ۹

بسمه ‌تعالی

هم چو خورشید تا به کی تنها…

هم چو مهتاب تا به کی شب‌گرد…

ای همایون همای پرده‌نشین،

جان زهرا به آشیان برگرد…

به مناسبت میلاد آفتاب پنهان گرد هم می‌آییم.

بدین وسیله از شما دعوت به عمل می‌آید تا در جشنی که به میمنت ولادت باسعادت دوازدهمین خورشید منظومه‌ی هدایت، حضرت حجت بن حسن مهدی علیه‌لسلام، برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانید.

زمان:

مکان: