متن کارت دعوت ۸

بسمه ‌تعالی

بوی ظهور در شامه جهان پیچیده است….

گنج های سر به خاک برده خود را نثار رد عبور تو می‌کنند. شاخه‌های خزان‌زده به شادباش تو شکوفه به دامن می‌ریزند. زنگ کاروانیانت از دوردست بیابان به گوش می‌رسد. هر قدمی که بر می‌دارند پشت سرشان یک بهارستان گل سر به جای می‌ماند. اینک لحظه رهایی روزگار ماست از زنجیر انتظار. و روزگار رهایی ماست از صبوری مهجوریت، ای نگاه ناپدیدار! …. و ما دوستداران آن دوران سبز در جشنی با شکوه از او می‌گوییم.

قدوم نورانیتان روشنی‌بخش دیدگان ماست.

بدین وسیله از شما دعوت به عمل می‌آید تا در جشنی که به میمنت ولادت باسعادت دوازدهمین خورشید منظومه‌ی هدایت، حضرت حجت بن حسن مهدی علیه‌لسلام، برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانید.

زمان:

مکان: