متن کارت دعوت ۶

بسمه ‌تعالی

هم چو خورشید تا به کی تنها هم چو مهتاب تا به کی شبگرد

ای همایون همای پرده نشین جان زهرا به آشیان برگرد

چشم به راهان پیشوایی مهر و عدالت، در روز ولادت، با نسیم دعا و استجابت هم نوایند که سرش به سلامت و روزگار ظهورش نزدیک…

و بر عاشقان دفترش هزاران تبریک.

به مناسبت میلاد  آفتاب پنهان گرد هم می‌آییم. بدین وسیله از شما دعوت به عمل می‌آید تا در جشنی که به میمنت ولادت باسعادت دوازدهمین خورشید منظومه‌ی هدایت، حضرت حجت بن حسن مهدی علیه‌لسلام، برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانید.

زمان:

مکان: