متن کارت دعوت ۵

بسمه ‌تعالی

السلام علیک یا بقیه الله!

انتظار را نفیری دوباره باید کرد آن هنگام که زائیده اعتقاد پیوست و غم را دگرگونه باید معنا کرد آن هنگام که فراق توست میلادت را بهانه کردیم تا گرد هم آییم و درس اشتیاق و دلدادگی را با مشق انتظاری پویا مرور کنیم.

تو نیز ای منتظر به جشن ما نیز به پیوند باشد تا آن منتَظر نظری بما کند. بدین وسیله از شما دعوت به عمل می‌آید تا در جشنی که به میمنت ولادت باسعادت دوازدهمین خورشید منظومه‌ی هدایت، حضرت حجت بن حسن مهدی علیه‌لسلام، برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانید.

زمان:

مکان: