متن کارت دعوت ۴

بسمه ‌تعالی

با سلام و احترام

“سلام بر بهار مردمان و خرمی روزگاران”

صبحگاهان زمین با شبنم های انتظار به طراوت می‌نشیند.

خوشه‌های زرین عدالت از آسمان آبی می‌بارد و عطر گل نرگس دادگستر می‌شود در چکامه شیرین ظهور، هستی تازه خواهد شد و درون می‌شکفد.

در عطش بهاران، روز تولد خورشید، همهمه شادیمان را به همراه غریو امید در گستره خاک بذرافشان می‌کنیم. بدین وسیله از شما دعوت به عمل می‌آید تا در جشنی که به میمنت ولادت باسعادت دوازدهمین خورشید منظومه‌ی هدایت، حضرت حجت بن حسن مهدی علیه‌لسلام، برگزار می‌شود، حضور به‌هم رسانید.

زمان:

مکان: