قرآن دبیرستان

نکات آموطشی کلی در روش تدریس

 1. لغات جدید به صورت پرسش و پاسخ پرسیده شود
 2. آیات قرآن جدید بعد از لغات توسط بچه ها و معلم خوانده شده و ترجمه شود
 3. آیات فوق توسط خود بچه ها تصحیح و امتیاز داده شود
 4. در بخش تمرین ها دقت شود
  • ترجمه فارسی به عربی گفته شود نه آیات درست کردن
  • کلیه آیات داخل تمرین ها توسط بچه ها ترجمه شود
  • امتیاز هر تمرین (چه در کلاس حل شده و چه در منزل) توسط خود بچه ها ثبت شود
  • در قسمت آخر شماره صفحه و آیه ی مورد نظر هم در پاسخگویی تشریحی نوشته شود
 5. در هر درس یک نکته قرآنی یا عقیدتی یا اخلاقی و … بیان می شود که مربی باید آن قسمت را به کمک بچه ها با توضیح کامل بگوید و بچه ها بنویسند
 6. سرعت تدریس بستگی به سطح کلاس و برآورد مربی دارد ولی بطور کلی برای جلد دوم تعداد جلسات باید بیشتر در نظر گرفته شود.