عبور از شب

  • اسبها شیهه می‌کشیدند و زیر ران سواران خود، بی‌تابی می‌کردند. دیگر، از جنگ گریزی نبود. دو سپاه، مدّت‌ها همپای هم راه آمده بودند تا به کربلا رسیدند، امام پرسید: «اسم این سرزمین چیست؟» گفتند: «نینوا» و بار از دوش اسب‌ها و شترها برگرفتند.