سرزمین علامت ها _ قرآن


هدف:

آموزش روخوانی قرآن به دانش آموزان بر پایه روش تفکیک


روش:

نمایش فیلم سرزمین علامتها، استفاده از تابلوهای راهنما و حل برگه های تمرین توسط دانش‌آموزان


ملزومات آموزشی

 • تلویزیون یا لب‌تاپ
 • ویدئو سی دی
 • تخته وایت برد
 • کلاسور A5
 • CD آموزشی
 • برگه های تمرین
 • تابلو تفکیک
 • مداد سیاه، مداد رنگی و پاک کن
 • دفتر گزارش هفتگی مربیان
 • فرم ملزومات جلسه آینده
 • کیف مربی

منابع مطالعاتی مربی

 • کتاب راه یابی (آقای نوری)
 • فیلم آموزشی تفکیک (گروه آموزش)