سخنان حسین ابن علی (علیه السلام) از مدینه تا کربلا

در این کتاب نگارنده کوشیده است متن سخنان امام حسین (ع) را از آغاز حرکت از مدینه تا هنگام شهادت، به ترتیبی که آن حضرت در مناسبت های مختلف ایراد کرده، برگرفته از منابع مختلف، ثبت نماید . علاوه بر متن عربی سخنان امام حسین (ع)، توضیح لغات، ترجمه و شرح متن سخنرانی درج گردیده است. بیان دقیق فرمایشات ان حضرت از مدینه تا کربلا و بررسی برخی از موارد مبهم تاریخی از جمله امتیارات این کتاب می باشد. کتاب سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربلا تا کنون به زبانهای اردو ، ترکی استامبولی و روسی ترجمه شده است.
این کتاب در 4 بخش مدینه تا کربلا، مکه تا کربلا، سخنان امام(ع) در کربلا، خطبه حسین بن علی(ع) در منی، تدوین شده است، که در بخش اول سخن امام به استاندار مدینه، پاسخ امام حسین(ع) به مروان، سخن امام(ع) در کنار قبر رسول الله(ص)، پاسخ امام به ام سلمه و محمد حنفیه و وصیت امام حسین(ع) را شامل می شود.

در بخش دوم به بررسی این نکته پرداخت شده است که آیا حسین بن علی(ع) مجبور به شهادت بود یا آزادانه راه شهادت را برگزید و این که شهادت پیش بینی شده چه ارزشی دارد مطرح شده است و دیگر مباحث در این فصل، سخنان امام در منزل های گوناگون در طی راه از مدینه تا کربلا است.

بخش سوم کتاب که بیان سخنان امام(ع) در کربلا اختصاص داده شده است، گفتار امام در عصر عاشورا، شب عاشورا، شعر امام(ع) و وصیت آن حضرت به خواهران و همسرانش در شب عاشورا، رؤیا امام(ع) در شب عاشورا، اولین و دومین سخرانی امام(ع) در روز عاشورا جزو سرفصل های این بخش است.
بخش چهارم کتاب که به بررسی خطبه حسین بن علی(ع) در منی است. که در ابتدای مؤلف نگاه اجمالی به محتوا و چگونگی نقل این خطبه شریف در منابع حدیثی را بررسی کرده است، و هم چنین انگیزه امام(ع) از ایراد این خطبه و هم چنین نکات مربوطه به در متن خطبه را بیان کرده است، و رابطه انقلاب اسلامی ایران پاسخی بر خطبه حسین بن علی (ع) را مطرح و بررسی کرده است.