سجده سهو

درس بیست و چهارم: سجده سهو

در بعضی موارد لازم است بلافاصله بعد از سلام نماز، دو سجده سهو به جا آوریم. مثل کلام بی­جا و سهوی، سلام بی­جا، تشهد فراموش شده، فراموش کردن یک سجده، شک بین 4 و 5 بعد از سجده دوم و به نظر برخی از مراجع برای نشستن یا برخواستن نابجا نیز سجده سهو واجب می­شود. سجده سهو به این صورت انجام می­شود که بلافاصله بعد از سلام نماز به سجده می­رویم و می­گوییم: “بسم الله و بالله السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمه الله و برکاته” و بعد از سر برداشتن، سجده دوم را نیز به همین صورت انجام داده؛ سپس تشهد و سلام را می­خوانیم. البته در جایی که یک سجده یا تشهد نماز را فراموش کردیم، باید اول آن جزء فراموش شده را قضا کرده، سپس سجده سهو را انجام دهیم.

دانلود فایل درس