زینب کبری (سلام الله علیها) از ولادت تا وفات

در تاریخ بشریت، مردان و زنان بسیاری یافت می شوند که در علوم و فنون مختلف از نبوغ سرشاری برخوردار بوده اند و آوازۀ آنان سراسر عالم را فرا گرفته است. خاندان پاک و طاهر نبوی (ع) نیز مردان و زنانی را در خود پرورش داده است که اسامی و عناوین بارز و آشکاری در عرصۀ آفرینش و تکوین هستند و یافتن مشابهی برای آنان بسیار سخت است.
یکی از چهره های ماندگار تاریخ، چهرۀ حضرت زینب کبری (س) است. ایشان دست پروردۀ پدر و مادری است که زندگی مبارک شان سرشار از فضایل و کرامات است. حضرت زینب (س) در طول حیاتشان با سختی ها و حوادث دردناکی روبه رو بوده و همواره با صبر و شجاعت با آن ها مواجه شده اند؛ ضمن آن که در موقع لزوم با فصاحت و بلاغت موجب سربلندی خاندان خود شده است.
نگارنده در کتاب حاضر زندگی این بزرگوار را از زمان تولد تا شهادت بازگو و حوادث زندگی ایشان را در برهه های مختلف در بیست فصل بیان می کند.