زیبا خوانی _ قرآن

هدف

بعد از آموزش در سطح تفکیک، دانش آموزان جهت آموزش چند قاعده مشهور بطور خلاصه به کلاس زیبا خوانی قرآن معرفی می شوند.

روش

روش آموزش به صورت استفاده از لگو می باشد. هر قاعده تجوید با لگوهای تهیه شده آموزش داده شده و بیشتر وقت کلاس به تمرین و تکرار آن قاعده می گذرد.

ملزومات آموزشی

 1. جزوه گروه آموزش قرآن
 2. نوار کاست مخارج حروف
 3. فیلم مخارج حروف
 4. لگوهای تدریس تجوید
 5. قرآن مجید

منابع مطالعاتی

 1. جزوه تجوید مکتب المهدی
 2. سرّ البیان فی علم القرآن
 3. مصباح القرآن
 4. CD مطلع نگار
 5. CD المائده
 6. کتاب روانخوانی و تجوید قرآن کریم

توضیح جزئیات درس ها

 • در این کلاس فرض بر این است که دانش آموزان قرآن را نسبتاً آرام و صحیح می خوانند.
 • در این کلاس علاوه بر آموزش قواعد تجوید تمرینی هم بر روان خوانی قرآن برای بچه ها انجام می شود.
 • هر درس به فراخور آن بین 1 تا 4 جلسه 45 دقیقه ای وقت می خواهد. رجوع به قرآن در خود کلاس بسیار مهم می باشد.

تذکر: طرح درس ها ویژه معلمین و جزوات ویژه دانش آموزان در ضمیمه موجود می باشد.

درس ها