احکام

همواره در ذهن معلمین احکام، نکته ای مورد توجه بوده است. این که چگونه می شود مسائل احکام را به زبان ساده و گویاتر برای نسل جوان که در آستانه ی بلوغ و تشرف به عمل صالح می‌باشند بیان نمود.

به لطف آن یگانه و تحت توجهات صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف و با تلاش و پیگیری جمعی از دوستان و راهنمایی های استادید فن و صرف وقت حدود 3 سال این مهم به ویرایش دوم رسید.