درس 3

صفحهموردتوضیح
311و5 در نحوه ی خواندن پیوسته _ بدون وقف _ آیات توضیح داده شود.
311معنای «الحمد» :    (الـ) به معنای معرفه نیست بلکه منظور «جنسِ حمد» می­باشد که «همه ی سپاس برای خداست».
می­توانید این مثال را بزنید : اگر در تالار عروسی شما از خدمتکار به خاطر پذیرایی تشکّر کنید ، آیا این غذا را او به شما داده است؟ یا باید از صاحب مجلس که پول همه­ی تالار را حساب کرده تشکّر کرد ؟ یعنی تمام سپاس مخصوص صاحب آن است بلا تشبیه در اینجا نیز هم خداوند مالک همه­ی سپاس­هاست و ما به دستور خداوند از سایرین نیز تشکّر می­کنیم.