حضور سبز

  • داستان این کتاب توصیف حماسی و تاثرانگیز یکی از قهرمانان و صحنه‌های پرشور عاشوراست .داستان مربوط به از خودگذشتگی و شهادت “وهب “یار وفادار امام حسین (ع) است که با وجود آن که بیش از هفده روز از ازدواجش با “هانیه ” نگذشته و در حالی که مادر و همسر جوانش در خیمه‌های امام با او وداعی سوزناک می‌کنند، بر لشکر دشمن می‌تازد و به شهادت می‌رسد .دل کندن وهب از دنیا، نبرد پیروزمندانه و شهادت طلبانه او در میدان، از پا درآوردن تعدادی از جنگجویان سپاه دشمن، نقش مادر و همسر وهب در ترغیب او برای جنگیدن با دشمن تا شهادت در راه خدا، و سرانجام شهادت هانیه در کنار همسرش وقایع این داستان هستند . کتاب با طرح‌هایی از حوادث داستان همراه شده است.