جلد 4 درس 2

صفحهموردتوضیح
173اگر بخواهیم شیطان بر ما سلطه نداشته باشد چه کنیم؟ (درجه¬ی بالای عصمت)
175بهترین گفتار چیست؟ (دعوت الی الله و عمل صالح) یعنی حرف و عمل
19تذکّر به افعال در زبان عربی که می¬دانند.
22معانی کلمات ، علّت انتخاب جواب و ردّ جواب¬های دیگر گفته شود.
24تمام دسته آیات بررسی و ترجمه شوند.
25با توجّه به معنا و سیاق کلام باید آیات کامل شود ولی این نوع تمرین برای قرآن زیاد مناسب نیست چرا که آیه¬سازی نباید بکنیم.