جلد 3 درس 7

صفحه موردتوضیح
931عزّت در برابر ذلّت است و هر دو در دست خداست. در آیه¬ی 8 سوره¬ی منافقون هم آمده که عزّت برای خدا و رسول و مؤمنان است. در این مورد شأن نزول آیه بیان شود. اینکه عبداله ابی گفت وقتی برگردیم مدینه پیامبر(ذلیل) را بیرون می کنیم و…
959ای کسانیکه ایمان آورده اید ایمان بیاورید. یعنی اینها که ادعای ایمان کرده اند فاقد ایمان هستند که اینچنین خطاب شده اند.
1- دقّت در خواندن این کلمه
2- اهمّیت اِعراب که با یک کسره معنا تغییر می¬کند.
3- (ایمان) تحقیق داده شود.
974معنای کلماتی با شکل یکسان در ابواب مختلف، متفاوت است. (کذّبت) تاکید بیشتری دارد.
98قاعدهتوضیح واژه مصدر. کلمه ای که در باب مصدر قرار میگیرد معنای جامعی دارد. یعنی معنای تمام ابوابی که کلمه در آن صرف می شود را دارد. مثلاً (عَلِمَ) مصدر است به معنای دانستن. کلمات عالم و علامه و علوم و…. همه از دانش و دانستن می¬آیند و بر آن دلالت دارند.
مثال درخت و قلمه زدن که اصل و ریشه یکی است ولی شاخه های متفاوت دارد.
تفاوت مصدر با فعل، این است که در مصدر اشاره به زمان نمی¬شود ولی فعل زمان مشخّصی دارد.
106تمرین ششمحتما در کلاس و از روی قرآن نوشته شود.