جلد 2 درس 6

صفحهموردتوضیح
62«برپا داشتن نماز» : در این قسمت به مبحث اهمیّت نماز پرداخته شود.
631گفته شود که «الم» یعنی چه؟ آیا «حرفِ اضافه و یا زائد» در قرآن هست؟ خیر! این حروف مقطّعه، یعنی قرآن احتیاج به معلّم دارد که پیامبر و ائمه باشند!
توضیح «متّقین» در آیات بعدی می¬باشد.
632از آن¬چه به ما روزی شده است باید به دیگران بدهیم.
634«اولئک» یعنی 6 گروه بالا. نتیجه¬ی تقوا «فَلاح» است.
64و 65«زکات» در اصطلاح دینی به« هرگونه بخشش مالی» که به دستور یا توصیه¬ی خداوند واجب یا مستحب داده می¬شود گویند و این اصطلاح برای (علم) ، (بدن) و .. گفته شده.
65در ذیل صفحه، نکته¬ی جالبی آورده که با به کار بردن قواعد یاد گرفته شده چقدر وسعت لغت می¬توانیم پیدا کنیم.
67در عربی و فارسی فرق ترجمه در یک حرف یا اِعراب است (عالِم با عالَم)