جلد 2 درس 4

صفحهموردتوضیح
415«مع» : « با خدا» خواستن شرک است. ما هیچ کس را با خدا نمی¬گیریم.
42 و43باید بدانند که با عوض شدن گاهی یک حرکت، معنای کلمه تغییر می¬کند و این از دقّت¬های زبان عربی است: بَرّ : خشکی ، بِرّ : نیکی ، مَن : چه کسی ، مِن : از
428( قدرًا ) خداوند برای هر چیز قدر و اندازه قرار داده است. (معنای قضا و قدر)
4210توضیح داده شود که آب چه نقش مهمّی در حیات همه¬ی موجودات دارد و چند درصد بدن موجودات زنده (حَیّ) از آب است و در واکنش¬های شیمیایی آیا بدون آب می¬شود کاری کرد یا نه؟
«در کُلَّ شیءٍ حیءٍ» دقّت شود که (حیءٍ) ، (صفت) است یعنی : هر چیزِ زنده را
44در «توضیح وزن¬ها» دقّت شود که از بچّه¬ها کمک بگیریم و معنای وزن¬ها را با مثال به آنها آموزش دهیم . مثال مثال مثال
4813چون ابتدای آیه را نداریم (شرط را نداریم) نمی¬توانیم جزای شرط را بگوییم.