جلد 2 درس 2

صفحهموردتوضیح
در جمع مؤنث، تذکّر به نحوه¬ی جمع و مفرد کردن با تمرین سر کلاس گفته شود.
209توضیح داده شود که اهل¬کتاب با مشرکین (بت¬پرست¬ها و بودائی¬ها) فرق دارند و احکام آنها نیز با هم فرق می¬کند.(در جزوه¬ی احکام -کافر- کامل توضیح می¬دهیم.)
دقّت شود که در این درس چندین بار دستور پیامبران به عبادت خدا ذکر شده است
2515توضیح داده شود که ممکن است از همسر، فرزند یا یکی از نزدیکانِ پیامبران، عملِ ناصحیحی سر بزند. اینجا جواب خیلی از شبهات داده می¬شود و همچنین تذکّر اخلاقی در مورد آثار همنشینی که باعث انحراف فرزند پیامبر شد، داده شود.