علی علیه السلام جانشین به حق پیامبر

کتاب علی جانشین به حق پیامبر صلی الله علیه و آله با قلمی شیوا و زیبا ماجرای زندگانی امیرالمومنین علیه السلام از زبان خودشان به صورت داستانی بیان می شود و در آخر براساس حدیث “منزلت” جانشینی، خلافت، وصایت و اخوت امیرالمومنین علیه السلام اثبات می شود.