احکام مسجد

درس بیست و هفتم: احکام مسجد

مسجد مکان مقدسی است که موجب وحدت مسلمانان و تحکیم صفوف آن­ها می­شود و آثار مهمی از جمله عافیت در دنیا، شفاعت در آخرت و یاری بر عبادت دارد. به همین جهت روایات فراوانی در فضیلت و اهمیت مسجد وارد شده است. از جمله آن­که حاضر نشدن در مسجد بدون عذر، مخصوصاً برای همسایگان مسجد مکروه است. ساختن مسجد مستحب است. نگهداری و غبار روبی آن ثواب زیادی دارد و ایجاد مانع و تخریب ساختمانی و فرهنگی آن بزرگترین ظلم شمرده شده است. زینت کردن مسجد با طلا و نجس کردن هریک از قسمت­های آن حرام و تطهیر آن واجب فوری است. فروش وسایل مسجد حتی اگر خراب هم شده باشند، جایز نیست و فقط می­توان آن­ها را در همان مسجد و یا در صورتی که ممکن نبود، در مساجد دیگر مورد استفاده قرار داد. البته در صورتی که هیچ استفاده­ای از آن­ها ممکن نباشد، باید فروخته شود و پول آن در تعمیر همان مسجد استفاده شود. خارج کردن اجزاء و وسایل مسجد و دفن میت در مسجد نیز حرام است.

دانلود فایل درس