آسمان خون گریه کن

  • درباره‌ی مقام امام حسین (ع) و فاجعه‌ی کربلا کتاب‌های زیادی نوشته شده و نوشته خواهد شد. آرزوی بزرگ نویسنده از دوران نوجوانی این بوده که بتواند زندگی‌نامه‌ی آن امام بزرگ را بنویسد. سرانجام در یکی از عاشوراهای حسینی، شیفتگی به شخصیت با شکوه آن امام، حس و توان لازم را در نویسنده پدید می‌آورد و پس از مطالعه‌ی کتاب‌های فراوان، به نوشتن کتاب اقدام می کند. کتاب هم‌چون شعر تازه و زیبایی در ذهن و خیال نویسنده شکوفه کرده است.